Viktig information:

 
Oavsett vad syftet med flygningen av det obemannade luftfartyget är så gäller följande övergripande generella regler.

  • Luftfartyget får inte manövreras på ett så vårdslöst eller hänsynslöst sätt att andras liv eller egendom utsätts för fara. Att till exempel flyga över folksamlingar kan vara att utsätta andras liv eller egendom för fara och ska därför undvikas.
  • Luftfartyget måste alltid vara väl inom synhåll för föraren. Detta innebär att luftfartyget inte får vara längre bort eller högre upp än att dess position och färdriktning tydligt kan observeras av föraren själv, utan hjälp av kamera, kikare eller andra hjälpmedel. Den maximala avstånd rekommenderas inte överstiga 500 meter i sidled och är begränsad till 120 meter i höjdled om man inte har tillstånd från Transportstyrelsen. Det omgivande luftrummet ska övervakas visuellt för att föraren ska kunna avbryta en flygning i god tid om något annat luftfartyg närmar sig området.
  • Flygning utom synhåll får tillsvidare endast ske efter tillstånd från Transportstyrelsen och inom avgränsat luftrum (restriktionsområde), som säkerställer separation till annan trafik. Detta gäller både i kontrollerat luftrum (kontrollzoner och terminalområden, samt luftrum över 2900 m) och i okontrollerat luftrum.
  • Så kallad FPV-flygning, eller annan flygning där föraren endast ser det som filmas från luffartyget, är endast tillåten under förutsättning att flygning sker med dubbelkommando och att luftfartyget hålls inom synhåll med blotta ögat för föraren.
  • Flygning inom synhåll i kontrollerat luftrum (exempelvis en kontrollzon vid en flygplats, när trafikledningen är öppen) kräver tillstånd från flygrafikledningen. Tillstånd:
Tillstånd från Transportstyrelsen krävs för obemannade luftfartyg som används eller är konstruerade för:

  • utprovning eller forskning
  • kommersiella ändamål, alltså all sorts verksamhet där ersättning erhålls för utfört arbete
  • uppdragsflygning och liknande, som inte är att betrakta som nöje eller rekreation
  • att flygas utom synhåll för piloten.

Obemannade luftfartyg som faller inom ovanstående punkter benämns av Transportstyrelsen som UAS och får en särskild registreringsbeteckning.

Läs mer om tillstånd här

För publicering och spridning av flygfoto måste Försvarsmaktens krav för detta följas. Information om spridning av flygfoto hittar du hos försvarsmakten.

Här kan du även finna en drönarkarta från Luftfarsverket

Källa: Transportstyrelsen